Průběh prací

Dne 20. 3. 2017 byla spuštěna první verze těchto stránek. Děkujeme všem co podporují tento projekt. Finální rozvržení tabulí se již dolaďuje a nebude snad dlouho trvat a budou nainstalovány na své místo.