Úvod

Uvítání

Vítám Vás návštěvníci, na internetové prezentaci projektu Po stopách historie podzemní továrny Richard. V rámci projektu vznikla naučná trasa spojující několik stanovišť, na kterých se dozvíte různé zajímavosti o podzemní továrně Richard.

Tyto stránky nemají za cíl nahradit skutečnou prohlídku trasy a temných a bolestných míst naší historie, pouze doplňují to, co se na informační tabule již nevešlo a zpřístupňují základní informace zájemcům. Nic však nenahradí prožitek při osobní návštěvě místa.

Před sebou máte prezentaci o rozsáhlém podzemním komplexu,  který si uchovává svou nepřístupnou tvář od konce  války do dnešních dnů. Dodnes živá a bolestivá minulost  těch, co dokázali vzdorovat a přežít v dobách  temna. Nikdy bychom neměli zapomenout na historii  a její odkaz. Stále bychom měli mít na paměti,  jaké máme štěstí, že můžeme žít v demokratické  zemi a svobodně se rozhodovat. Toto místo je artefaktem  a zároveň sarkofágem pravdy a hrůz, které  nacistický režim rozpoutal pro světovou nadvládu.  Hlavně je to ale místo posledního odpočinku těch, kteří byli utýráni pro nesmyslnost války otrockou  prací. Tichá a temná připomínka utrpení a neuvěřitelné  vůle žít.
Těmto lidem a všem, kteří se podíleli, ať již na výstavbě  této podzemní továrny na smrt nebo přispěli  k poznání a rozluštění této monumentální stavby  věnuji tuto skromnou připomínku…

„Ti, kdo si nepamatují svou minulost, jsou
odsouzeni ji opakovat…”
Santayana George

Na následujících řádcích a tabulích se dozvíte nejen  o druhoválečném budování a utajované výrobě v  této dodnes velice působivé podzemní stavbě, ale  také o nelidském zacházení a utrpení nasazených  vězňů. Černým značením budete provázeni po zbytcích  nadzemních staveb a konfrontováni s minulostí  tak, jak ji z učebnic dějepisu neznáte. Bude mi  ctí uvést vás do tajemství a pochmurné doby, která  změnila Svět do podoby, jak jej známe dnes. Tak  jak v něm žijeme…

Z důvodu nepřístupnosti podzemních prostor pod  Bídnicí, bych Vás pozval na expozici „Důl Richard  v proměnách času“, která mapuje historii vrchu  Bídnice a byla vytvořena v historických chodbách  na Mírovém náměstí Centrem cestovního ruchu  Litoměřice, Expozici provozuje Informační centrum  Litoměřice.

Důl Richard v proměnách času
Mírové náměstí, Litoměřice
www.litomerice-info.cz
Tel.: 416916440

Mé poděkování za podporu a neocenitelnou výpomoc  při realizaci tohoto projektu patří:

Nadační fond Veolia
Kancelářské potřeby Petr Vaněk – Miloš Vaněk
CPRO – Ing. Jan Procházka
Atribut.eu – Ing. arch. Michal Holpuch
richard-1.com – Roman Gazsi
Město Litoměřice
Památník Terezín

A všem, kteří mne vydatně podporovali.

Vypracoval: Jan Procházka
Kontakt: jan.prochazka@tovarnarichard.cz