Instalace a osazení info-tabulí

Dne 31.5. 2017 byly osazeny a instalovány info-tabule na naučné stezce – Po stopách historie podzemní továrny Richard. Tímto Vás srdečně zvu na procházku po místě, které si zaslouží Vaší pozornost a těším se na Vaše reakce a názory. Děkuji všem, kteří se zasloužili o realizaci a je mi ctí, že mohu tuto část naší historii zajímavou formou přednést veřejnosti.

Jan Procházka

Průběh prací

Dne 20. 3. 2017 byla spuštěna první verze těchto stránek. Děkujeme všem co podporují tento projekt. Finální rozvržení tabulí se již dolaďuje a nebude snad dlouho trvat a budou nainstalovány na své místo.